วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซันไคโตซาน

ซันไคโตซาน


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ ซันไคโตซาน(คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย)
ขนาด 500 ซีซี และ 1,000 ซีซี
รหัสสินค้า: 000001

จำหน่ายปลีก/ส่ง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
รายละเอียด:

ขนาด  500  ซีซี        ราคา 440  บาท       ใช้ได้   10  ไร่
ขนาด 1000 ซีซี        ราคา 800  บาท       ใช้ได้    20  ไร่


สั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย


ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  
                 


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้น ซุปเปอร์ซันฮีโร่


คุณสมบัติทั่วไปของสารอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ ซุปเปอร์ ซัน ฮีโร่ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100 % นำมาสกัด ผ่านกระบวนการต่างๆ ทำให้ได้สารอาหาร สูตรเข้มข้นที่มีประโยชน์ เป็นอาหารสำหรับพืช โดยปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ได้ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช กว่า 100 สายพันธุ์ ในหลอดแก้วและนำมาผ่านกระบวนการสกัดด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้วิตามิน กรดอะมิโน เอ็นไซด์ และธาตุอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช ผสานกับโกสฮอร์โมนที่สกัดได้จากไข่ไก่ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้โกสฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์มาใช้กับพืช และยังมีส่วนผสมจากเวทออยล์ ที่สกัดได้จากโรงกลั่นน้ำมัน สมุนไพรต่างๆ นำมาย่อยโมเลกุล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อพืช โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตอาหารเสริม โปรตีน วิตามิน กรดอะมิโนจากธรรมชาติ 18 ชนิด ฮอร์โมนพืชจากธรรมชาติ สารไล่แมลง สกัดจากธรรมชาติ 100 % พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง


ประโยชน์ของ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ทำให้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และ รวดเร็ว
ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง มีผลทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชเข้ามาทำลายได้ยาก ช่วยกระตุ้นการออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มปริมาณดอก เพิ่มขนาดของผลตลอดจนสีสันและรสชาดของพืชช่วยป้องกันการขาดธาตุ อาหารต่างๆของพืชได้ดี
ช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าแข็งแรง โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ และกิ่งพันธุ์ ก่อนนำไปปลูกและยังสามารถช่วยป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง ช่วยส่งเสริมและเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์์ในดินได้ อย่างดีและใช้ได้ดีในทุกๆ พื้นที่ที่ทำการเกษตร ธาตุอาหารต่างๆ สามารถซึมซับเข้าสู่เซลล์พืช สู่กระบวนการนิวเคลียสของพืชได้อย่างรวดเร็วช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช ได้ดีไคโตซาน

ไค โตซาน เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบ อยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เป็นวัสดุชีวภาพ ( Biometerials ) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ ( non – phytotoxic ) ต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์

ประ โยชน์ของซันไคโตซาน (พืช)

1.ยับยั้ง และสร้างความต้านทานโรคให้กับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดย ไคโตซานจะซึมผ่าน เข้าทาง ผิวใบ ลำต้นพืช ช่วยยับยั้งการเกิด โรคพืชในกรณีที่เกิดโรคพืชแล้ว (รักษาโรคพืช) และสร้างความต้านทาน โรคให้กับพืชที่ไม่ติดเชื้อ โดยไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถออกฤทธิ์ เป็นตัวกระตุ้น (elicitor) ต่อพืชได้ โดยจะกระตุ้น ระบบป้องกันตัวเองของพืช ทำให้พืชผลิตเอนไซม์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเองหลายชนิด
2.สร้าง ภูมิต้านทานโรคและแมลง ไคโตซานจะกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินของพืชมากขึ้น เพื่อให้พืชสามารถป้องกันตัวเอง จากการกัดทำลายของแมลงศัตรูพืช จะสังเกตุว่าต้นพืชที่ได้รับไคโตซาน จะมีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบ
3.ช่วย เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินดีและร่วนซุย ไคโตซานยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน และลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืชในดินควบคู่กันไปด้วย

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานขนาด 500 cc ราคา ชุดละ 440 บาท ใช้ได้ 10 ไร่
ขนาด 1000 cc ราคา ชุดละ 800 บาท ใช้ได้ 20 ไร่


ประหยัด ปลอดภัย ได้ผล เลือกใช้ คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย ปุ๋ยน้ำมหัศจรรย์ ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน

ดีกว่าปุ๋ยและฮอร์โมนทั่วไป

มีธาตุอาหารหลัก รอง เสริม 
มีจุลินทรีย์ 100 สายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์กับพืช
มีกรดอะมิโน 18 ชนิด
มีโกรทฮอร์โมน เอ็นไซน์ วิตามิน โปรตีน 
มีสารกำจัดแมลงจากธรรมชาติ
สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัย สูตรลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าเดียวในประเทศไทย

จุดเด่น จุดขายของเรา

ใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้
นาแล้ง หรือพืชขาดน้ำ เราช่วยได้
เห็นผลเร็ว รับประกันผลคืนเงิน
ธาตุอาหารครบถ้วน + โกร์ทฮอร์โมน วิตามิน โปรตีน ที่พืชต้องการ
ป้องกันแมลง หอยเชอรี่ เพลี้ย เชื้อรา ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ในดินได้
ปลอดสารพิษ 100%
ใช้ง่าย ไม่ต้องใช้หลายตัว 
ราคาถูกมาก ๆ จึงขายง่าย ใคร ๆ ก็กล้าลอง
ลองแล้ว ไม่ผิดหวัง ซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย


ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ


ผู้ใช้ประทับใจ คนขาย รวย!!!ซุปเปอร์ซัน ฮีโร่ + ซันไคโตซาน ใช้กับนาข้าว เขียวเร็ว เขียวนาน ใบตั้ง ป้องกันเพลี้ย แมลง เชื้อรา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะเจ้าแรกที่กล้าลองกับนาไม่มีน้ำ ข้าวนาแล้ง
ก็โตได้ ไม่ต้องรอฝน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ด
จ.อุบลราชธานี นาไม่มีน้ำ ดินแห้งแตกระแหง ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เป็นอาหารทางใบ ค่ะ
สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน หน้าแล้ง ไม่มีน้ำ ช่วยได้จริง

ประหยัด จริง ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ราคา 440 บาท ใช้ได้ 5-10 ไร่ เลยทีเดียว ใช้กับนาแล้งไม่มีน้ำ ใช้เทนปุ๋ยเม็ดได้เลยค่ะ เห็นผลเร็วกว่า ยังป้องกันหนอนกอ เพลี้ย แมลง เชื้อรา ได้ด้วยค่ะปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ ท้าพิสูจน์ 7 วันเห็นผล ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทยหลังใช้กับนาข้าวไม่มีน้ำ ข้าวแตกกอดี เขียว งาม สมบูรณ์ดี ค่ะ ไม่ต้องกลัวแล้งอีกแล้ว
นาไม่มีน้ำ ใช้แทนปุ๋ยเม็ด ข้าวยังออกรวงสมบูรณ์

ภาค อีสาน มักประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ขาดทุน เป็นหนี้ โชคดีที่ปีนี้ ได้อาปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ช่วยไว้ทัน ต้องขอบคุณบริษัทสตาร์ซันไชน์ค่ะป้องกันหนอนกอ เชื้อรา เม็ดเต็ม น้ำหนักดีรวงข้าวรวงใหญ่ ๆ ใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เม็ดเต็ม สวย ไม่มีเม็ดลีบ
รวงใหญ่เสมอ รวงหนา ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ต้านทานการทำลาย กัด ดูดของ เพลี้ย แมลง เชื้อรา ด้วยสูตรพิเศษของสตาร์ซันไชน์ผลผลิตข้าวน่าประทับใจมากค่ะ


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ช่วยให้เม็ดข้าว สุกสม่ำเสมอกันดี
ผลผลิตข้าวไม่มีที่ติเลยค่ะ อย่างนี่เกษตรกรรวยแน่ค่ะ


เพิ่มผลผลิตข้าว 800-1300 กิโลกรัม ต่อไร่ ต้นทุนปุ๋ยยาลดลงกว่าครึ่ง


ข้าวออกรวง ดี รวงพุ่ง ไม่จู๋ ไม่มีเชื้อรา ไม่มีหนอนกอมารบกวน ประทับใจจริง ๆ ใช้ซันฮีโร่ รอบสอง รอบแรกว่าดีแล้ว รอบสองยิ่งดีกว่าเดิม ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ ซันไคโตซาน ยิ่งใช้ ยิ่งดี ยิ่งรวยจริงๆดีใจสุด ๆ เลย ผลผลิตข้าวดีกว่าทุกรอบที่ทำมา ต้นทุนปุ๋ยยายังลดลงกว่าครึ่ง อย่างนี่ รวยแน่ ๆ
สุดยอด ..!! มันที่เพิ่งปลูกได้2วันรากเดินแล้ว ใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน เห็นผลทันใจ


ปลูกได้เพียง 2วัน เพียง แช่ท่อนมันกับซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานก่อนปลูก โอ้โห!รากเดินเต็ม มันหัวเยอะดกแน่ๆ เพลี้ยแป้งไม่มากวนอีกด้วย เกษตรกรใช้แล้วมีแต่รวย!!

สุดยอด!!!มันสำปะหลังอายุ 1 เดือนใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ช่วยป้องกันเพลี้ยแป้งอย่างได้ผล


เหลือเชื่อ!!! มันสำปะหลังอายุ 1 เดือนใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ลงหัวแล้ว สุดยอดจริง ๆ ค่ะ

แปลง นี้ พึ่งไปถ่ายมาเมื่อวาน เจ้าของไร่เขาบอกว่า "พันธุ์มันก็ไม่ดี ดินก็มีแต่หิน แล้งด้วยตอนแรกว่าจะไม่ได้แล้วนะมันมันแย่มากๆ จนว่าจะทิ้งแล้ว พอดีเห็นพี่ข้างบ้านเขาเอาซันฮีโร่มาใช้ก็เลยลองดูสักตั้ง และก็ใช้ซันฮีโร่ไปเพียงครั้งเดียวเอง ดูสิต้นสวยมากๆ ลงหัวเร็วด้วย (อายุไม่ถึงสองเดือน) เห็นแล้วปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า10ตันต่อไร่แน่ๆ" 

เจ้าของไร่เกือบถอดใจ สุดยอดจริงๆค่ะ

ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ


ผลผลิตข้าวโพด ฝักใหญ่ ๆ สะใจลุงกับป้าจริงๆเก็บใบไปให้วัวกิน เหลือแต่ฝักข้าวโพดใหญ่ ๆ ค่ะ น่าประทับใจจริง ๆ


ฝักข้าวโพดสวยงาม อวบ ใหญ่ สมบูรณ์ทุกฝัก สุดยอดจริงๆ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ เพียงชุดละ 440 บาท เราอยากให้ลอง 

ข้าวโพดฝักใหญ่อย่างนี้ มีที่ไหน อวบอ้วน น่ากินจริง ๆ ค่ะ

เหลือเชื่อ ข้าวโพดยักษ์!!! ใหญ่เท่าขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร 

ข้าวโพดที่ใช้ ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ให้ผลผลิตที่ตกตะลึงจริง ๆ ค่ะ ฝักข้าวโพดใหญ่เท่ากับแฟนต้า 1.25 ลิตร ใหญ่จริง ๆ ค่ะ


ใช้กับไม่ได้ใช้ ผลต่างกัน ใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้ 100% 

ด้านซ้ายไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานด้านขวาใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ต่างกันเยอะเลยค่ะ ใช้แล้วรวยแน่นอน

อ้อย ลำใหญ่ แตกกอดี ไม่มีโรค ไม่มีหนอน ผลผลิต 15-25 ตัน ต่อไร่ ถูกใจป้าจริงๆ 
แปลง ที่ใช้ กับไม่ใช้ ต่างกันนะค่ะ ปลูกพร้อมกัน แต่โตกว่ากัน อย่างนี้ เจ้าของอ้อย รวยๆๆๆๆๆ ใช้ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน ช่วยให้อ้อยลำใหญ่ สมบูรณ์ ค่าความหวานสูง ทนแล้ง กันเชื้อรา หนอนกอ โรคต่าง ๆ ได้ดี ผลผลิตดีเยี่ยมค่ะ


พื้นที่แห้งแล้ง ปลูกพืชผักแล้วเจอปัญหานี้ เราช่วยได้ ก่อน ใช้ พืชผักที่ปลูกไว้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เจ้าของคิดว่า ต้องตัดสินใจไถทิ้ง แต่โชคดี มีผู้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุึปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซาน

หลังใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน เขียวชอุ่ม รอดตาย ไม่เป็นหนี้อีกแล้ว 
หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้พืชผักโตขึ้นได้ สังเกตุที่ด้านหลัง ซุ้มประตูวัด ยังแห้งแล้งอยู่ มหัศจรรย์จริง ๆ ค่ะ

ผลผลิตหอมแดง ดีจริง ๆ ใหญ่กว่ากำปั้นหนูอีกนะหอมแดง กลายเป็นหอมยักษ์ ไปแล้วค่ะ ผลผลิตเกรดสูงสุด อย่างนี้เกษตรกร รวย ๆ ค่ะ


พริกดกแบบเหลือเชื่อ !!! ดกแบบลากดิน ไม่มีโรคใบหยิก โรคกุ้งแห้ง ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ปลอดภัยจริงๆ


พริก ดกมากเลยค่ะ ตั้งแต่ปลูกพริกมายังไม่เคยเห็นพริกดกเท่านี้มาก่อนเลย ไม่มีโรคเชื้อรา โรคกุ้งแห้ง โรคใบหยิกลูกเน่า ดีจริง ๆ ประหยัดปุ๋ยยาลง ปลอดสารพิษ ผลผลิตมาก ๆ รวยแล้วทีนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ดีจริง กล้าท้าพิสูจน์ค่ะ


เคย เก็บพริกแดงได้ 400 กิโลกรัม หลังใช้ ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน ดีใจมากค่ะ เก็บได้ 1500 กิโลกรัม ไม่เคยเก็บได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ


ดก เขียว แดงสมบูรณ์ทุกส่วน ไม่มีโรค ปลอดสารพิษ ประทับใจเกษตรกรจริง ๆ
ภูเขาพริก ผลผลิต 2 ไร่ 3200 กิโลกรัม ต้องจ้างคนเก็บถึง 50 คน

พริก 2 ไร่ ต้องจ้างคนเก็บถึง 50 คน ผลผลิตพริก 2 ไร่ ได้ 3 ตันกว่า ได้มากเป็นประวัติการณ์ อย่างนี่ เกษตรกรรวยค่ะ

ใช้แล้วรวย จริง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมหัศจรรย์ ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีกำไรเหลือจากการขายพริก ออกรถไถใหม่ป้ายแดง 
มะเขือเพิ่ม 2 เท่าตัว ไม่มีหนอน ผิวมันสวย ดกได้ ดกดี 

ผลผลิตมะเขือ จากที่เคยได้ 150 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 300 กิโลกรัมในพื้นที่เดิม อย่างนี้เกษตรกรรวยค่ะก่อนใช้1แถวเก็บได้ถังครึ่งหลังใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานเก็บได้4ถัง!

ลูกใหญ่ไม่แก่ ผ่ากันเห็นๆ รสชาติหวานกรอบอร่อยสุขเจริญฟาร์มเห็ดใช้กับเห็ดทุกสายพันธุ์ เก็บขายแทบไม่ทันคุณมะเห็ดฟางใช้ซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซานตั้งแต่เริ่มต้นป้องกันราเขียวได้ค่ะ


กันราเขียวในโรงเห็ด ยืดอายุการเก็บจาก 3 ครั้งเป็น 5 ครั้งเนื้อแน่นน้ำหนักดีขายได้ราคา


เห็ดใหญ่ยักษ์ น้ำหนักดี เนื้อแน่น ไม่มีไรแดงมารบกวน ใครทำเห็ด ผลผลิตแบบนี้รวย แน่ค่ะ

ได้เห็ดอย่างนี้ กำไรเยอะค่ะ ซุปเปอร์ซันฮีโร่ + ซันไคโตซานยังช่วยให้เกษตรกร ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหวี่ และไรแดง ที่ชอบมารบกวนอีกด้วยค่ะ

แตงโมยักษ์ !!! เยี่ยมจริง ๆ ผิวมันสวย เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ ปลอดสารพิษ 

สวนชมพู่น้องเนยปลูก 280 ต้น  เก็บผลผลิตได้เท่ากับ  500  ต้น!!


สวนชมพู่น้องเนยร่วมยืนยันเก็บได้มากกว่าเก่า วันนี้ห่อชมพู่สองหมื่นถุงค่ะปลูก 280 ต้นไม่เคยห่อได้ขนาดนี้เลยค่ะ


ชมพู่ผิวสวยเกรดดี หวานกรอบ ขายได้ราคาดีจริง ๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ทานตะวันดอกใหญ่เก็บได้น้ำหนักมาก

โอ้โห ทานตะวันเทียบกับขวดปุ๋ยเลย

ปลูกทานตะวันปีนี้ประหยัดปุ๋ยเม็ดได้ถึง60%เลยค่ะ


หน้ายางนิ่ม บำรุงต้น เพิ่มน้ำยางเป็นเท่าตัว !!
ดีใจจริงๆ ค่ะ ต้นยางแตกยอด ต้นสวย โตเร็ว เทียบกับสวนข้างๆ ที่ปลูกก่อน 2ปีสิค่ะ
น้ำยางเกรดดี เปลี่ยนถ้วยรองแทบไม่ทันเลยค่ะ ชาวสวนยางบ้านหนูรวยผลผลิตกันเยอะแล้ว คุณล่ะใช้หรือยัง ?เพียงคุณอยากรวย อยากช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

ยืนยันเคล็ดลับ "ทำง่าย ได้จริง"


สมัครสมาชิก หรือ สั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน star sunshine


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อคุณ...กัญชลิกา  โคตะขุน   (คุณ.กุ้ง)
โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115 
อีเมลล์  sunclaraplus@gmail.com  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

                       สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ด่วน!


https://sites.google.com/site/sunclaraplus/3-1

.1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2554 06:51

  สนใจสั่งซื้อได้ที่

  ติดต่อคุณ...กัญชลิกา โคตะขุน (คุณ.กุ้ง)

  โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115

  อีเมลล์ sunclaraplus@gmail.com


  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
  สายด่วน!!! โทร 083-977-8111, 082-701-6555, 084-556-5115 (คุณ.กุ้ง)


  .

  ตอบลบ