วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สารสกัดจากกระชายดำ

          สารสกัดจากกระชายดำ


กระชายดำข้อมูลเกี่ยวกับกระชายดำ

โอสถสารกระชายดำวิจัยพบฤทธิ์เทียบเท่าโสมเกาหลีกระชายดำกับตำนานสรรพคุณกระชายดำ เป็นพืชสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงสรรพคุณกันอย่างมากมาย ทั้งสรรพคุณทางไสย-เวทย์ สรรพคุณทางสมุนไพร และสรรพคุณทางยาแผนปัจจุบัน


การกล่าวถึงสรรพคุณที่มากมายจนกลายเป็นตำนานสืบทอดต่อกันมานั้น สามารถบันทึกและรวบรวมไว้ดังนี้

ในสมัยโบราณมีการบันทึกถึงการใช้ว่านกระชายดำในทางคงกระพันชาตรี ต่อต้านศาสตราวุธ และแคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบได้เป็นอย่างดี มีตำนานเล่าขานกันมาว่า นักรบในสมัยโบราณมักพกกระชายดำติดตัวไปทุกครั้งเมื่อออกสนามรบ และจะเคี้ยวอมไว้ในปาก เวลาต่อสู้กับข้าศึก แต่ต้องคำนึงถึงที่มาของว่านด้วย เพราะการที่ว่านจะมีอิทธิฤทธิ์นั้น จะต้องมีขั้นตอนของการทำพิธีกรรมทางไสยเวทย์โดยการบรมคาถากำกับจากครูบาหรือพระครูที่ผ่านการเรียนรู้มาอย่างถูกต้อง

มีการกำหนดพิธีกรรมตั้งแต่การลงปลูกครั้งแรก และต้องมีฤกษ์ยาม ประกอบด้วยการดูแลรักษาจะต้องพิถีพิถันตามหลักการของพิธีกรรม และเวลาเก็บว่านต้องดูฤกษ์ยาม พร้อมกับทำพิธีกรรมบรมคาถากำกับด้วย สำคัญผู้ที่จะรับว่านไปใช้จะต้องมีการตั้งครูก่อนที่จะรับของดี และต้องมีวันเวลาบูชาครูตามฤกษ์ยามอีกด้วยหลักการเช่นนี้ มีบันทึกในตำราไสยเวทย์และคาถาอาคมฉบับโบราณ


ในตำรายาโบราณบางฉบับมีการบันทึกถึงการนำกระชายดำไปใช ้เป็นยาสมุนไพรในหลายตำรับ ดังเช่นคัมภีร์ยา “นพเก้า” ที่กล่าวกัน ว่าเป็นสุดยอดของตำรายา

สมุนไพร ซึ่งมีตัวยาทั้งหมด 9 ชนิดและกระชายดำก็เป็นหนึ่งในเก้าชนิดนั้นเช่นกัน ตำรายาของขอมโบราณก็มีการบันทึกตำรับยากระชายดำผสมน้ำผึ้งเดือนห้าไว้ด้วย


ส่วนตำราว่านมหามงคลนั้นก็มีบันทึกถึงกระชายดำเช่นกันว่า เป็นว่านมหามงคล มีเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี ถ้าปลูกไว้หน้า บ้านหรือปลูกใส่กระถางนำไปตั้งไว้หน้าบ้านจะเป็นสิริมงคลมีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในบ้าน ป้องกันภูตผีปีศาจ ซึ่งบรรดานักเลงว่านทั้งหลายนิยมสะสมกันมานาน และในสมัยก่อนถือว่าเป็นว่านที่หายากมีราคาแพง

หมอพื้นบ้านมีการนำว่านกระชายดำมาใช้เป็นส่วนผสมของสูตรยาสมุนไพรมานานแล้ว โดยเฉพาะยารักษาโรคต่าง ๆ และยาชูกำลังหรือ ยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศ แต่จะเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะตัวบุคคล ไม่เผยแพร่ให้รู้จัก เพราะเชื่อกันว่าตัวยานี้มีครูที่จะต้องเก็บรักษามีคาถาอาคมประกอบ และต้องมีสัจจะต่อครูบาอาจารย์คือไม่ให้เปิดเผยโดยทั่วไป ยกเว้นเสียแต่ว่ามีผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนจะได้รับการถ่ายทอดวิชาและสอนตำรับยาอย่างเป็นทางการ นั้นจะต้องผ่านพิธีกรรม การสาบานตนเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการ และต้องเสียค่าบูชาหรือที่เรียกว่าค่าครูด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริง ด้วยวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องสูตรยาสมุนไพร ที่ยุ่งยากซับซ้อนนี้ จึงทำให้คนรุ่นหลังไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ทำให้ตำรายาดี ๆ หลายตำรับหายสาบสูญไปกับเจ้าของสูตรนั้นมามากต่อมากแล้ว กระชายดำก็เช่นกันแม้จะมีการใช้ทำยามานานแต่ถูกปิดบังโดยเงื่อนไข ทางพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา จึงทำให้สมุนไพร ชนิดนี้ในอดีตไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก แต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จัก กันโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ


กลุ่มจุดตะเกียง


สาระ ความรู้สึก มุมมองหลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม ที่อยากถ่ายทอด
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กล่าวว่าแม้กระชาย ดำจะราคาตกต่ำ แต่ก็เป็นสมุนไพรร่วมสมัยที่ผู้คนให้ความสนใจ เนื่องจากมีสรรพคุณมากมายทั้งต้านการอักเสบ ต้านเชื้อรา เชื้อไวรัส วัณโรค มาลาเรีย การเกิดอนุมูลอิสระและแผลในกระเพาะอาหาร และที่โดดเด่นที่สุดก็คือ สรรพคุณในด้านบำรุงกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ จนได้รับการขนานนามว่า

''โสมไทย'' นอกจากนี้ ผลการวิจัยล่าสุดยังได้พบว่ากระชายดำมีฤทธิ์ ต้านทานความเหนื่อยล้า


ด้วยเห็นว่าเป็นสมุนไพรที่ยังมีอนาคต และเพื่อหาข้อมูลทางวิชาการ มาเป็นเครื่องยืนยัน กรมวิชาการเกษตรจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)


ซึ่งเป็นองค์การมหาชนจัดทำ โครงการศึกษาสารออกฤทธิ์ ต้านความเหนื่อยล้า ของเหง้ากระชายดำ สำหรับการคัดเลือกพันธุ์เชิงพาณิชย์ โดย สวก.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่กรมวิชาการเกษตร จำนวน 5,833,432 บาท ใช้ระยะเวลาทำวิจัย 2 ปี (2547- 2549)ดร.เสริมสกุล พจนการุณ นักวิชาการเกษตร 6 ศูนย์บริการและวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตจังหวัดเลย หนึ่งในผู้ทำวิจัยเปิดเผยว่า โครงการนี้มีนักวิจัยทำงานร่วมกันหลายท่าน โดยในส่วนของตัวเองรับผิดชอบในการรวบรวมศึกษาและคัดเลือกพันธุ์กระชายดำ และการ วิจัยเชิงสำรวจ และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์


ส่วนการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของสารสกัดเหง้ากระชายดำ การศึกษาวิเคราะห์องค์ ประกอบเคมีของสัดส่วน (fraction) ที่มีฤทธิ์ ต้านความเหนื่อยล้าและวัยขณะเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเหง้ากระชายดำที่เหมาะสมนั้นได้ให้ทาง ดร.ไชยยง รุจจนเวท, ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ และ รศ.ดร.มานิตย์ โฆษิตตระกูล เป็นผู้ทำการศึกษาตามความถนัดของแต่ละท่าน

สำหรับในเบื้องต้นนี้ กรมจะดำเนินการรวบรวม และศึกษาพันธุ์กระชายดำ จากแหล่งปลูกเชิงการค้าในพื้นที่ต่างๆ และปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงต่างๆของประเทศไทย

จากนั้นจะแยกสารสกัดจากเหง้ากระชายดำ และใช้องค์ประกอบทางเคมีสัดส่วนที่มีฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้า เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ กระชายดำพันธุ์ดี มีฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าและให้ผลผลิตต่อไร่สูง ก่อนกระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)กระชายดำของไทยวันนี้ จะยืนเทียบโสมเกาหลีได้หรือไม่... คงไม่สำคัญเท่าใดนัก... กับปัจจัยที่ว่าเมื่อ เกษตรกรปลูกแล้วขายไม่ออกเป็น เรื่องที่สำคัญกว่า...ค่ะ!!!

ช่วยซื้อ ซันคลาร่า เท่ากับได้ช่วยเกษตรกร

ที่มา : สถาบันการแพทย์แผนไทย


1 ความคิดเห็น:

 1. สนใจสั่งซื้อได้ที่

  ติดต่อคุณ...กัญชลิกา โคตะขุน (คุณ.กุ้ง)

  โทร TRUE 083-977-8111 , DTAC 082-701-6555 , AIS 084-556-5115

  อีเมลล์ sunclaraplus@gmail.com


  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
  สายด่วน!!! โทร 083-977-8111, 082-701-6555, 084-556-5115 (คุณ.กุ้ง)


  .

  ตอบลบ